שותפים ותורמים

לאורך השנים מצטרפים לעמותת לב ח"ש שותפים ותורמים שהופכים לחלק משמעותי בעשייה שלנו. כל שותף בוחר את הדרך בה הוא תורם ומשפיע על העשייה החברתית ולמען הקהילות המגוונות להן אנו מסייעים. אנו אסירי תודה, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו!

לעולם אינך יודע לאן מוביל המעשה הקטן שלך

גם אתה רוצה להיות עם לב ח״ש?