fbpx
לאורך השנים מצטרפים לעמותת לב ח"ש שותפים ותורמים שהופכים לחלק משמעותי בעשייה שלנו. כל שותף בוחר את הדרך בה הוא תורם ומשפיע על העשייה החברתית ולמען הקהילות המגוונות להן אנו מסייעים. אנו אסירי תודה, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו!

רוצים להיות גם חלק מהעשייה?

בודק...