fbpx

"מה שעשינו למען עצמנו בלבד, מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם - חי לנצח"

-אלברט פוק

נשארים בעניינים

עמותת לב ח"ש שמה לה למטרה לתת מענה לילדים חולים ואחיהם, שאורח חייהם נפגע בשל מחלה ממושכת, ולהוות משענת ותמיכה לאותם אנשים ברגעים קשים אלו הן בפן הלימודי והן בפן החברתי.

תמיכה לימודית
תמיכה חברתית ורגשית
התאמת תוכנית אישית

פרויקט החונכות נשארים בעניינים הוקם בספטמבר 2009 ביוזמת ובשיתוף משפחת אקרמן, אירית ויוסי. הפרויקט מספק תמיכה לימודית, רגשית וחברתית לילדים חולי סרטן ודיאליזה ואחיהם, אשר אורח חייהם נפגע בעקבות תקופת טיפול ושיקום ארוך ממחלה מתמשכת של הילד. כתוצאה מכך הם נאלצים להתמודד בכוחות עצמם עם פערים לימודיים, חברתיים ורגשיים הנוצרים בעקבות המצב. אותם פערים מקשים על הילדים ועל אחיו לחזור ולתפקד כראוי במעגל החיים הנורמטיבי.

עמותת לב ח"ש שמה לה למטרה לתת מענה לאותם ילדים ולבני משפחותיהם, על ידי בניית תכנית תמיכה לימודית אישית לילד ולאחיו ואחיותיו. התמיכה ניתנת על ידי סטודנטים ומתנדבים, אשר נרתמים לפרויקט ותורמים מזמנם בהתאם לכישוריהם האישיים והמקצועיים על בסיס שבועי ובאופן קבוע.

רוצים להיות גם חלק מהעשייה?

בודק...