fbpx

"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?"

-יענקלה רוטבליט

עמותת לב ח"ש מסייעת לאלפי משפחות בתחומים רבים, ותרומתכם החשובה תוכל לסייע מאוד ולהביא אור לחייהם של רבים, בחרו למי אתם מעוניינים לסייע השנה. תרומתכם מאובטחת – אנו משתמשים באמצעי האבטחה הטובים ביותר על מנת לאפשר לכם ביטחון בתרומתכם.

לתרומה בהעברה בנקאית בנק פאגי 52 סניף 188 חשבון 8060 לאחר העברת התרומה אנא שלחו לנו מייל עם הפרטים לכתובת levchash@levchash.co.il

לתרומה באמצעות המחאה את השיק יש לרשום לפקודת עמותת לב ח"ש ולשלוח ל:  ת.ד. 4373 חיפה 3105502

בודק...