fbpx

"יותר ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם"

-לב טולסטוי

פינוק מהלב

מתוך רצון אמיתי להקל ולו במעט על הורי ילדי המחלקה האונקולוגית בבית החולים רמב"ם, עמותת לב ח"ש החליטה בשיתוף עם בית החולים לדאוג לפינוק מהלב – עגלת קפה ומאפה לטובת הילדים ומשפחותיהם, המאושפזים במחלקה האונקולוגית.

העגלה מתופעלת על ידי מתנדבים אשר מחלקים מדי יום פינוקים במחלקה לחולים ולבני משפחותיהם.

שתיה חמה
מאפים ועוגיות

בעזרת התרומה שלכם נוכל להמשיך להפעיל את עגלת הפינוק ולהקל, אפילו במעט, את שהות הילדים ומשפחותיהם.

רוצים להיות גם חלק מהעשייה?

בודק...