fbpx

מתנדבים

לאורך השנים הצטרפו מצטרפים אל העמותה מתנדבים שהינם חלק משמעותי ביותר בעשייה שלנו. כל מתנדב בוחר בדרך שלו כדי לתרום לעשייה החברתית ולמען הקהילות המגוונות. אנו אסירי תודה, ומזמינים אוֹתַךְ וְאוֹתְךָ להצטרף אלינו! בעמותה קיימים פרויקטים, תוכניות ופעילויות שונות ומגוונות, המופעלות ברובן ע"י מתנדבים קבועים עם לב חם שתורמים מזמנם וממרצם כל זאת על מנת שפעילות העמותה תמשיך לפעול, לסייע ולתמוך באוכלוסיות מוחלשות. המתנדבים היקרים מגיעים בימים ושעות קבועות, כאשר לכל אחד מוגדר התפקיד והוא ממלא אותו בצורה נפלאה. המתנדבים שלנו מסורים מאוד, ובאים מתוך אהבה ורצון לפעול ולתרום באופן משמעותי למען הזולת. בעמותה מתנדבים הפועלים אתנו כבר שנים רבות, ומדי שנה מצטרפים מתנדבים חדשים לנבחרת שלנו. כמו כן לאורך השנים מתנדבים בעמותה קבוצות, ארגונים ואנשים פרטיים על בסיס חד פעמי.

רוצים להיות גם חלק מהעשייה?

בודק...