fbpx

"ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך  אל תשליכני לעת זיקנה  ככלות כוחי אל תעזבני"

-מתוך תהלים

וְהָדַרְתָּ בִּדְרָכֶיךָ

ביקורים סדירים
ליווי סוציאלי
סיוע במטלות
מיזם ייחודי וראשון מסוגו בארץ למען אזרחים בוגרים: פקחי עיריית חיפה מאמצים קשיש ומבקרים בביתו באופן קבוע בזמן הסיור השגרתי.
זהו פרויקט חדש וראשון מסוגו בארץ, הרעיון הוא שפקחי העירייה, אשר נמצאים במסגרת תפקידם בכל רחבי העיר,  מסיירים בשכונות באופן סדיר, יבקרו קשיש – מטופל רווחה, בביתו אחת לשבוע באופן קבוע, בזמן הסיור  היומי. בחיפה אלפי אזרחים וותיקים החיים בבדידות ללא מערכות תמיכה, חלקם במצב סוציואקונומי נמוך, רבים מהם יוצאים מביתם לעיתים רחוקות ממגוון סיבות פיזיות, רגשיות, תפקודיות ועוד, מטרת הפרויקט היא שהפקחים ישמשו לקשיש אוזן קשבת, יסייעו לו לרדת מביתו אם יש קושי, יבדקו לשלומו ויידעו את גורמי הרווחה במקרים של צורך בסיוע נוסף בתחום הבריאות, המזון וכדומה, ובכך יגדילו את תחושת הביטחון שלו וישפרו את איכות חייו. הפקחים מקבלים הכשרה בתחום הזקנה וכן בתחום ההתנדבות, כמו כן הפקחים מקבלים ליווי מעובדות סוציאליות אשר עומדות לראשותם בכל שאלה.

רוצים להיות גם חלק מהעשייה?

בשת"פ עם מנהל תפעול ואגף הרווחה – עיריית חיפה

בודק...